Croeso i dudalen ymgyrch #DawnsGlaw 2024 

Fel y gwyddoch, mae Ymgyrch Dawns Glaw yn Dasglu Amlasiantaethol Cymru Gyfan, a sefydlwyd yn wreiddiol i leihau'r achosion o danau glaswellt a gyneuir yn fwriadol ledled Cymru.  

Fodd bynnag, yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae rôl a chylch gwaith yr Ymgyrch wedi ehangu. Er ein bod yn dal yn benderfynol o leihau nifer y tanau glaswellt a gyneuir yn fwriadol; rydym hefyd yn canolbwyntio ar feithrin ymwybyddiaeth ynghylch sut y mae tanau glaswellt yn cael eu cynnau'n ddamweiniol trwy ein hesgeulustod ni. Mae yna ffocws yn dal i fod hefyd ar addysgu'r gymuned amaethyddol a thirfeddianwyr am reolau sy'n ymwneud â'r Rheolau Llosgi Grug a Glaswellt. 

Felly, rydym wedi datblygu y tudalen yma i'r ymgyrch, lle gwelir yr holl ddeunyddiau a ddatblygwyd i gynorthwyo ag ymgyrch eleni, gan gynnwys:  

  • Holl Ddatganiadau i'r Wasg (fersiynau Cymraeg a Saesneg) a gyhoeddwyd i gefnogi'r ymgyrch.
  • Negeseuon cyfryngau cymdeithasol wedi'u hysgrifennu ymlaen llaw ac wedi'u cyfieithu ymlaen llaw.
  • Delweddau ar gyfer Facebook, Twitter, Instagram, y gallwch eu lawrlwytho i gyd-fynd â'r negeseuon cyfryngau cymdeithasol a ysgrifennwyd ymlaen llaw – neu yn wir unrhyw negeseuon asiantaeth benodol ychwanegol yr hoffech eu postio i gefnogi'r ymgyrch.
  • Pob ffotograff, fideo a ffilm digwyddiad y gellir eu defnyddio hefyd i gefnogi'r ymgyrch.
  • Unrhyw ddeunydd briffio sy'n cael ei ddatblygu i'n cynorthwyo i gyfleu ein negeseuon i'n staff ein hunain ar y rheng flaen.

Diolch i chi ymlaen llaw am eich cymorth. Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar yr wybodaeth sydd ynghlwm, yna cysylltwch â ni.  

Diolch

 

MAWWFRS Press Office
pressofficer@mawwfire.gov.uk

Dogfennau wedi'u Cymeradwyo

Mae'r dogfennau isod wedi'u cymeradwyo i'w cyhoeddi.

Negeseuon Cyfryngau Cymdeithasol (.docx, 111Kb)

Dawnsglaw logo

Mae Cynnau Tân Bwriadol yn Drosedd

Deunydd hyrwyddo a ddefnyddir yn yr ymgyrch #Dawnsglaw.

Negeseuon Cyfryngau Cymdeithasol
Lawrlwythwch y negeseuon Cyfryngau Cymdeithasol (.docx, 111Kb)

Delweddau Cyfryngau Cymdeithasol
Lawrlwythwch y Delweddau  (.zip, 103.1Mb)

Negeseuon Amddiffyn ein Cefn Gwlad a'n Gwlad

Deunydd hyrwyddo a ddefnyddir yn yr ymgyrch #Dawnsglaw.

Negeseuon Cyfryngau Cymdeithasol
Lawrlwythwch y negeseuon Cyfryngau Cymdeithasol (.docx, 111Kb)

Delweddau Cyfryngau Cymdeithasol
Lawrlwythwch y Delweddau (.zip, 148.3Mb)

 

Negeseuon Cyngor Cynllun Llosgi ar gyfer Ffermwyr a Thirfeddianwyr

Deunydd hyrwyddo a ddefnyddir yn yr ymgyrch #Dawnsglaw.

Negeseuon Cyfryngau Cymdeithasol
Lawrlwythwch y negeseuon Cyfryngau Cymdeithasol (.docx, 111Kb)

Delweddau Cyfryngau Cymdeithasol
Lawrlwythwch y Delweddau (.zip, 27.5Mb)

 

Firefighters managing a controlled burn

Negeseuon i'r Gwasanaethau Tân yn Benodol

Deunydd hyrwyddo a ddefnyddir yn yr ymgyrch #Dawnsglaw.

Negeseuon Cyfryngau Cymdeithasol
Lawrlwythwch y negeseuon Cyfryngau Cymdeithasol (.docx, 111Kb)

Delweddau Cyfryngau Cymdeithasol
Lawrlwythwch y Delweddau (.zip, 103.1Mb)

DawnsGlaw logo overlaying a grassland wildfire scene

Negeseuon Iechyd Cyhoeddus

Deunydd hyrwyddo a ddefnyddir yn yr ymgyrch #Dawnsglaw.


Negeseuon Cyfryngau Cymdeithasol
Lawrlwythwch y negeseuon Cyfryngau Cymdeithasol (.docx, 111Kb)

Delweddau Cyfryngau Cymdeithasol
Lawrlwythwch y Delweddau (.zip, 183.4Mb)

A young female child coughing outside due to smoke inhalation

Negeseuon Mynychu Digwyddiadau

Deunydd hyrwyddo a ddefnyddir yn yr ymgyrch #Dawnsglaw.

Negeseuon Cyfryngau Cymdeithasol
Lawrlwythwch y negeseuon Cyfryngau Cymdeithasol (.docx, 111Kb)

Delweddau Cyfryngau Cymdeithasol
Lawrlwythwch y Delweddau (.zip, 3.2Mb)

Firefighter walking towards a large wild fire

Negeseuon Diolch

Deunydd hyrwyddo a ddefnyddir yn yr ymgyrch #Dawnsglaw.

Negeseuon Cyfryngau Cymdeithasol
Lawrlwythwch y negeseuon Cyfryngau Cymdeithasol (.docx, 111Kb)

Delweddau Cyfryngau Cymdeithasol
Lawrlwythwch y Delweddau (.zip, 31.7Mb)

Thank you message

Unrhyw gwestiynau?

Mae'r maes 'Enw cyntaf' yn ofynnol
Mae'r maes 'Enw olaf' yn ofynnol
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys