Ein gweledigaeth

Mae cynaliadwyedd yn ymwneud â gwella ansawdd bywyd mewn ffordd nad yw'n achosi niwed di-droi'n-ôl i'r amgylchedd nac yn atal cenedlaethau'r dyfodol rhag gallu elwa o'r pethau da rydym wedi dod i arfer â nhw.

Ein gweledigaeth yw creu amgylchedd gwell i'n cymunedau. Rydym yn gwneud hyn drwy groesawu cynaliadwyedd amgylcheddol ar draws y Gwasanaeth cyfan.

Rydym yn lleihau ein defnydd o ynni bob blwyddyn ac yn gweithio tuag at anfon dim gwastraff i safleoedd tirlenwi.

Mwy o wybodaeth

Darllenwch Adroddiad Amgylchedd a Chynaliadwyedd 2022/2023