Cynlluniau strategol

blank

Cynlluniau amgylcheddol a chynaliadwyedd

blank

The Section 6 (S6) duty was introduced under the Environment (Wales) Act 2016 to improve biodiversity and the resilience of ecosystems in Wales, essential to our well-being. Mid and West Wales Fire and Rescue Service is committed to excellence with a vision to become a world class organisation.  We recognise the increasing importance of the need to protect the environment and conserve the habitats and resources within the area we serve. As a Service, we have made a commitment to be an environmentally responsible Service, and as such achieved the Level 5 Green Dragon EMS Standard in 2014.

 

Darllenwch ein Hadroddiad Dyletswydd Adran 6 am mwy o wybodaeth (PDF, 2.28Mb) (Ffeil Saesneg)

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnwys ardaloedd unedol yr Awdurdod yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys ac Abertawe. Mae wedi ymrwymo i ddiogelu'r amgylchedd. Mae gan y Gwasanaeth gyfrifoldeb i amddiffyn y gymuned y mae'n ei gwasanaethu ac i feithrin amgylchedd naturiol y rhanbarth. Mae'r Polisi Amgylcheddol hwn yn nodi Gweledigaeth ac Amcanion y Gwasanaeth. Mae’n dangos ymrwymiad y ‘Gwasanaethau’ i reoli effeithiau amgylcheddol eu gweithgareddau a gwella eu perfformiad amgylcheddol.

 

Darllenwch Polisi Amgylcheddol y Gwasanaeth am mwy o wybodaeth (PDF, 180Kb) 

Cynlluniau cydraddoldeb

blank