Asesiad Perfformiad Blynyddol 2021/2022

Mae’n bleser gennym gyflwyno ein Hasesiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer 2021/2022. Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r modd yr ydym wedi perfformio o gymharu â’r Amcanion Gwella a Llesiant a bennwyd gennym yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2021-2026.

Am fwy o wybodaeth

Darllenwch ein Hasesiad Perfformiad Blynyddol diweddaraf 2021/2022 (PDF, 1.3Mb) am ragor o wybodaeth.

Fel arall, gallwch gael mynediad i'n fersiwn Cipolwg (PDF, 0.8Mb) am drosolwg cyflym o'r hyn yr ydym wedi'i gyflawni.