Asesiad Perfformiad Blynyddol 2022/2023

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu sut rydym wedi perfformio yn erbyn yr Amcanion Gwella a Llesiant a osodwn ein hunain o fewn ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022/2023.

Darganfyddwch fwy

Darllenwch ein Hasesiad Perfformiad Blynyddol diweddaraf ar gyfer 2022/2023 (PDF, 1.3Mb) i gael rhagor o wybodaeth.