Byddwn yn archwilio cyfleoedd i gasglu, cyfleu a gweithredu pob agwedd ar ddysgu sefydliadol.

Mae'r amcan hwn yn cyd-fynd â'r hymrwymiadau canlynol

 

Pam y mae hyn yn bwysig?

Mae dysgu sefydliadol yn allweddol i'r hyn yr ydym ni, y Gwasanaeth Tân ac Achub, yn ei wneud. Mae'n ein helpu i lunio ein harferion a'n gweithdrefnau yn y dyfodol, gweithredu ffyrdd mwy diogel o weithio ar gyfer ein staff, a lleihau'r risg i'n cymunedau.

Wrth fynd ati i archwilio cyfleoedd i gasglu, cyfleu a gweithredu pob agwedd ar ddysgu sefydliadol, byddwn yn sicrhau ein bod yn cynyddu cyfleoedd i weithio mewn modd effeithiol ac effeithlon i'r eithaf, gan weithredu ffyrdd mwy diogel o weithio ar gyfer ein staff.

Beth yr ydym yn mynd i'w wneud?

Rydym yn mynd i wneud y pethau canlynol:

  • Parhau i roi'r hyn a ddysgwyd o bandemig COVID-19 ar waith.
  • Parhau i weithredu ac ymgorffori'r canlyniadau o'n Grŵp Dysgu Gweithredol.
  • Nodi dull o gipio a chofnodi'r holl ddysgu anweithredol ar draws y Gwasanaeth.
  • Archwilio dulliau ychwanegol ar gyfer cyfleu a gweithredu dysgu sefydliadol a sicrwydd busnes.

Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi gwella?

  • Gwelliannau i'n harferion a'n gweithdrefnau, a hynny er budd ein staff a'n cymunedau.
  • Lefelau uwch o gyfathrebu ac ymgysylltu â staff ar ganlyniadau dysgu sefydliadol.
  • Adborth cadarnhaol gan staff ar y newidiadau a'r gwelliannau a wnaed.
  • Gweithredu dull o gipio dysgu anweithredol, a fydd yn cynorthwyo gwelliannau busnes a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

 

Amcan Nesaf

Darllenwch am Amcan Gwella a Llesiant Saith