Dros y degawd diwethaf, trwy Gynllunio ar gyfer Gwella a Lleihau Risg, gwelsom ostyngiad sylweddol yn nifer y digwyddiadau y cawsom ein galw iddynt, a gwell canlyniadau i’r rheiny yr effeithiwyd arnynt a’r cymunedau lle maent yn digwydd. Rydym wedi cyflawni’r hyn oll yn ogystal â chyflawni arbedion sylweddol.