Canmoliaeth

Hoffem glywed oddi wrthych hefyd os ydych chi wedi derbyn gwasanaeth eithriadol o dda. Mae canmoliaethau’n bwysig i ni, oherwydd medrwn ddysgu o’r hyn rydym yn ei wneud yn iawn ac adeiladu ar hynny.

 

Cwynion

Mae gennym ddisgwyliadau mawr o’n holl staff, yn enwedig wrth ymdrin â chi.  Rydym yn gobeithio y gwelwch ni’n gyfeillgar, yn hygyrch ac yn gymwys. Weithiau mae pethau’n mynd o chwith, a byddai’n ein helpu i wella ein gwasanaethau pe byddech yn rhoi gwybod i ni pe gallai ein gwasanaethau wedi bod yn well. Os ydych yn dymuno gwneud cwyn, yna cwblhewch y ffurflen yma.

 

Dywedwch wrthym eich barn

Rydym yn croesawu eich sylwadau a’ch awgrymiadau, ac rydym yn eich cymell i roi eich barnau i ni ar sut fedrwn ni wella’r Gwasanaeth a ddarparwn ar gyfer cymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Medrwch roi eich barn i ni trwy amryw o wahanol wasanaethau:

 

​Anfonwch e-bost

Cysylltwch â ni ar dweudeichdweud@tancgc.gov.uk​

 

​​Ffoniwch ni

Medrwch gysylltu â ni am eich cwynion, canmoliaethau neu atborth rhwng 9yb a 5yh, dydd Llun i ddydd Gwener, ar 0370 6060699.

 

Trwy’r post

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru,
Pencadlys y Gwasanaeth Tân,
Heol Llwyn Pisgwydd,
Caerfyrddin,
SA31 1SP