Oherwydd cynnal a chadw system, bu'n rhaid i ni ddileu ein ffurflen gyswllt ar-lein.

E-bostiwch ni ar post@tancgc.gov.uk neu ffoniwch 0370 6060699 os hoffech gysylltu â ni.

Os ydych chi'n dioddef o nam ar y clyw, anfonwch neges i 07756 847123.

Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Lle rydyn ni

Ysgrifennwch atom ni

 Gallwch ysgrifennu atom trwy defnyddio 

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 
Pencadlys Gwasanaeth
Lon Pisgwydd,
Caerfyrddin
Sir Gâr
SA31 1SP

Y mwyaf o fanylion y gallwch eu rhoi pan ysgrifennwch atom, y cyflymach y gallwn ddelio â'ch cais.