Ar y traeth

  • Cadwch lygad ar eich teulu i gyd.
  • Peidiwch â defnyddio eitemau wedi’u llenwi ag aer.
  • Mewn argyfwng, ffoniwch 999 a gofyn am Wylwyr y Glannau.
  • Ewch i draeth lle mae achubwyr bywydau ar gael.
  • Cydymffurfiwch ag arwyddion a baneri.
  • Gofalwch rhag cael eich ynysu a'ch dal gan y llanw.
  • Gofalwch rhag cael sioc dŵr oer.