Neidio i'r dŵr

  • Peidiwch byth â neidio i'r dŵr heb wybod ei ddyfnder. Gall y dyfnder newid gyda'r tonnau neu'r llanw.
  • Gofalwch rhag rhwystrau tanddwr.
  • Gofalwch rhag dŵr sy'n symud yn gyflym.
  • Gofalwch rhag cael sioc dŵr oer. Mae'r dyfroedd mewndirol ac arfordirol o amgylch y DU i gyd yn ddigon oer i achosi sioc dŵr oer.
  • Peidiwch â mynd yn agos at lannau anwastad ac ymylon rhydd.
  • Peidiwch â neidio yn agos at gychod neu lle mae yna draffig cychod.