Nofio mewn dŵr agored

  • Gwiriwch ragolygon y tywydd ac amseroedd y llanw.
  • Dewiswch eich lleoliad. A oes achubwr bywydau ar gael? A oes yna rywle i ddod allan?
  • Gofalwch rhag cael sioc dŵr oer.
  • Sicrhewch fod modd eich gweld. Gwisgwch het liwgar, lachar a defnyddiwch fflôt dynnu.
  • Arhoswch o fewn eich dyfnder.