Padlfyrddio, caiacio a chanŵio

  • Os yw'n bosibl, peidiwch â mynd ar eich pen eich hun.
  • Ewch â ffôn mewn cwdyn gwrth-ddŵr gyda chi.
  • Gwiriwch ragolygon y tywydd ac amseroedd y llanw.
  • Osgowch wyntoedd alltraeth a fydd yn eich chwythu allan i'r môr.
  • Gwisgwch ddyfais arnofio.
  • Defnyddiwch dennyn ar eich padlfwrdd rhag ofn i chi gwympo.
  • Mynnwch hyfforddiant os nad ydych wedi gwneud y gweithgaredd o'r blaen.