Gall tanau bach ddatblygu'n gyflym i fod yn danau gwyllt gan ddinistrio cefn gwlad ac eiddo, yn enwedig yn ystod tywydd poeth sych. Os ydych chi'n berchen ar ardal â mynediad cyhoeddus neu'n ei rheoli, mae rhai camau y gallwch eu cymryd i helpu i atal tanau bwriadol rhag effeithio arnoch chi.

Cynllunio:

  • Meddu ar gynllun rheoli tir - gall llosgwyr bwriadol ystyried coed a gwympwyd yn ‘danwydd’. Gallai logiau roi incwm ychwanegol i chi - Cysylltwch â'r Swyddog Cyswllt Fferm i gael arweiniad
  • Sicrhewch fod gennych hysbysiadau diogelwch cyhoeddus clir (peidiwch â gadael sbwriel, dim barbeciw) - a chysylltwch â'r Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol
  • Sicrhewch fod gennych gynllun tywydd poeth (cyfyngiadau, patrolau ychwanegol, toriadau tân) Mae Patrolau Lleihau Llosgi Bwriadol ar gael
  • Meddu ar gynllun rheoli gwastraff a biniau metel wedi'u lleoli'n briodol
  • Diffiniwch yn glir a ganiateir gwersylla a ble
  • Os caniateir tanau / barbeciw, darparwch safle caled (slab palmant / tywod)

Diogelwch:

  • Sicrhewch eich ffiniau a blociwch fylchau mewn waliau, cloddiau neu ffensys
  • Clirio rhodfeydd gordyfiant i atal malurion rhag cronni a gwella gwelededd
  • Riportiwch a thynnwch y tipio anghyfreithlon ar unwaith
  • Riportiwch ymddygiad amheus i CrimeStoppers ar 0800 555111 a chysylltwch â'r Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol
Mwy o wybodaeth

Os hoffwch trafod unrhywbeth o'r uchod, cysylltwch gyda'n Swyddog Cyswllt Fferm heddiw.