Pan fydd y tywydd yn sych mae'n hawdd i danau ymledu. Mae'r tanau hyn yn aml mewn ardaloedd lle mae mynediad yn anodd dros ben a chyflenwad dŵr yn gyfyngedig - pe bai'r tân yn mynd allan o reolaeth, gall hyn roi pwysau aruthrol ar adnoddau, gyda diffoddwyr tân wedi'u clymu am gyfnod sylweddol o amser yn ceisio dod â nhw o dan reolaeth. Gall y tanau hyn roi cartrefi, da byw a bywydau criwiau a thrigolion mewn perygl wrth i ddiffoddwyr tân gael eu cadw rhag mynychu argyfyngau go iawn.

Dilynwch y canllawiau isod os ydych chi'n cynllunio llosg dan reolaeth:

  • Sicrhewch fod gennych chi ddigon o bobl ac offer i reoli'r tân
  • Gwiriwch gyfeiriad y gwynt a sicrhau nad oes unrhyw risg i eiddo, ffyrdd a bywyd gwyllt
  • Os yw tân yn mynd allan o reolaeth, cysylltwch â'r gwasanaeth tân ac achub ar unwaith gan roi manylion y lleoliad a'r mynediad
  • Mae'n anghyfreithlon gadael tân heb oruchwyliaeth neu gael rhy ychydig o bobl i'w reoli.
  • Dilynwch y Cod Llosgi Grug a Glaswellt (yn agor mewn ffenestr / tab newydd)
  • Sicrhewch bob amser bod tân wedi diffodd yn llwyr cyn i chi ei adael a gwiriwch drannoeth i sicrhau nad yw wedi teyrnasu.