A yw'ch fferm mewn perygl o gael ymosodiad llosgi bwriadol?

Gallwch chi helpu i atal tanau trwy wneud diogelwch tân yn rhan o'ch cynllun busnes. Fel rhan o'ch asesiad risg tân, dylech gynnal arolwg o'ch adeiladau fferm a nodi unrhyw rai sydd mewn perygl penodol o losgi bwriadol. Gallwch chi ddechrau trwy gwblhau ein Rhestr Wirio Lleihau Llosgi Bwriadol.

 

Eich manylion

Blwch Tân

Trosedd

Storio

Diogelwch

Rheoli Diogelwch Tân