O dan Reoliadau Cemegol (ewch i safle we HSE am fwy o manylion, safle we Saesneg yn agor yn ffenest / tab newydd) rhaid i chi ddweud wrth bobl ar eich fferm, gan gynnwys gweithwyr, diffoddwyr tân a phersonél eraill y gwasanaethau brys, os oes posibilrwydd bod sylweddau peryglus yn gysylltiedig â thân.

Bydd angen iddynt wybod lleoliad unrhyw:

 • Nwy potel, yn enwedig asetylen a LPG, a swmp disel neu betrol.
 • Slyri ac unrhyw wastraff anifeiliaid arall.
 • Drylliau ac arfau rhyfel.
 • Asbestos yn y deunyddiau y mae'r adeiladau wedi'u gwneud ohonynt.
 • Gwrteithwyr, cloridau sodiwm, plaladdwyr neu unrhyw agrocemegion a gwenwynau eraill.
 • Dylech allu darparu taflenni data diogelwch deunydd ar gyfer yr holl gemegau a ddefnyddir ar eich fferm.

 

 

Sylweddau peryglys

Os oes tân ar eich fferm mae'n hanfodol ein bod ni'n gwybod lleoliad y sylweddau canlynol. Ystyriwch ychwanegu eu lleoliad i'ch Blwch Tân.

Mae sylweddau peryglus yn cynnwys:

 • Nwy Cywasgedig
 • Asiantau ocsidio
 • Hylifau fflamadwy
 • Sylweddau gwenwynig
 • Sylweddau cyrydol a
 • Llygryddion amgylcheddol