Ffurflen Gais Cadetiaid Tân

Felly, a ydych chi'n barod i gymryd y cam cyntaf tuag at yr holl gyfleoedd a buddion y gall y Cadetiaid Tân eu cynnig i chi?

Mae Cadetiaid Tân yn rhaglen ymgysylltu ieuenctid gyffrous sy'n cynnig cyfle i bobl ifanc ymgysylltu â Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ac ennill cymhwyster credadwy a sgiliau bywyd y gallant eu defnyddio yn y gweithle.

Poeni am ffitio i mewn? Mae cydraddoldeb yn rhan ganolog o etheg y Cadetiaid Tân. Mae profiad y cadetiaid yn agored i bawb, felly beth bynnag fo'ch cenedligrwydd, cefndir neu allu, p'un a ydych chi'n wryw neu'n fenyw, os ydych chi rhwng 13 a 17 oed gallwch chi ymuno â ni. Os ydych chi'n uwch na'r grŵp oedran hwn beth am ystyried dod yn un o'n Gwirfoddolwyr.

I lenwi'r ffurflen gais bydd angen i chi:

  • Sicrhewch fod gennych 15 munud i lenwi'r ffurflen,
  • Gwybod pa leoliad yr hoffech wneud cais amdano, a
  • Sicrhewch fod eich rhiant / gwarcheidwad wrth law, bydd ganddyn nhw ychydig o gwestiynau i'w hateb hefyd!

Ymgeisiwch nawr

(Yn ymwneud â Digwyddiad, mynychu Criw Craidd neu gymryd rhan mewn Prosiect i bobl Ifanc megis Prosiect Phoenix, Ymladdwr Tân am Ddiwrnod ac ati). Os felly, rhowch fanylion os gwelwch yn dda: