Newyddion Diweddaraf

Cafodd criwiau Rhydaman a Phontarddulais eu galw i ddigwyddiad ffrwydrad nwy yn Nhycroes ar ddydd Mercher, Chwefror 1af.

Recriwtio Diffoddwyr Tân Ar Alwad yn Nyffryn Aman, y Cymer, Glyn-nedd, Blaendulais a Phort Talbot.

Ddydd Llun, Ionawr 31ain, cafodd criwiau Machynlleth, Trefaldwyn, y Trallwng, Llanfair Caereinion a Llandrindod eu galw i ddigwyddiad tân mewn adeilad amaethyddol.

Ddydd Mercher, Ionawr 18fed, cynhaliodd parafeddygon yng ngorsaf Canol Abertawe sesiwn hyfforddiant gyda’r diffoddwyr tân ar ddyletswydd.

Wythnos diwethaf, gwnaeth criw Pontardawe achub ci o’r enw Maude, oedd yn gaeth mewn ceunant ar fynydd Graig-y-Pal. 

 

Mae ymgynghoriad ar Gynllun Llesiant newydd Powys ...

Bydd cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori yn cael eu ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cyhoeddi atgofiad am ddefnyddio canhwyllau a llosgwyr arogldarth yn ddiogel yn y cartref.


O dan sylw

#DawnsGlaw
Mae Ymgyrch Dawns Glaw, sy'n dasglu amlasiantaethol o arbenigwyr o asiantaethau allweddol ledled Cymru, wedi ailffurfio i leihau, a lle bo hynny'n bosibl, dileu effaith tanau glaswellt ledled Cymru. 

Ewch i'n tudalennau Dawns Glaw am mwy o wybodaeth

Diogelwch y Gaeaf

Mae nosweithiau tywyllach a thywydd gwaeth misoedd y gaeaf yn golygu y bydd rhoi ystyriaeth i ddiogelwch ac unrhyw risgiau ychwanegol yn helpu i'ch amddiffyn chi a'ch eiddo rhag peryglon posibl. Mae'r tîm diogelwch cymunedol yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi darparu gwybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu i gadw'n ddiogel.

Ewch i'n tudalennau Diogelwch y Gaeaf am mwy o wybodaeth

Rydym eisiau eich barn

Dyma'ch Gwasanaeth Tân ac Achub!

Rydyn ni eisiau gwybod beth yw eich barn chi am y gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu a sut rydych chi'n credu y gallwn ni wneud newidiadau i sicrhau ein bod ni'n datblygu ein gweithgareddau atal, amddiffyn ac ymateb yn barhaus a gwella'r ffordd rydyn ni'n rhedeg ein busnes.

Rydym yn cynnal ymgynghoriadau ffurfiol yn rheolaidd, gan roi'r cyfle i chi rannu eich barn ar ein gweledigaeth a'n hamcanion ar draws ein gwahanol gynlluniau.

Er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i'n cymunedau, mae herio a gwella'r ffordd yr ydym yn gweithio yn bwysig iawn felly rydym yn eich annog i siarad â ni ar unrhyw adeg.