#DawnsGlaw

Mae Ymgyrch Dawns Glaw, sy'n dasglu amlasiantaethol o arbenigwyr o asiantaethau allweddol ledled Cymru, wedi ailffurfio i leihau, a lle bo hynny'n bosibl, dileu effaith tanau glaswellt ledled Cymru.  

Am mwy o wybodaeth ewch i tudalen DawnsGlaw.

Diogelwch yr Hydref

Mae'r hydref yn prysur agosáu; mae'r dail yn dechrau newid lliw ac mae'r nosweithiau'n tynnu i mewn. Mae'r tywydd yn newid, gan ddod â thymheredd oerach a diwrnodau byrrach.   Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn barod gyda rhywfaint o gyngor diogelwch hanfodol i sicrhau eich bod yn cadw'n ddiogel yr Hydref hwn.

Am mwy o wybodaeth ewch i tudalen Diogelwch yr Hydref