Diogelwch ar y Ffyrdd yn y Gaeaf

Mae'r gaeaf, o'r holl dymhorau, yn gofyn am y gofal a'r sylw mwyaf os ydych chi'n mynd i aros yn ddiogel ar y ffyrdd. Bydd gwneud paratoadau syml i'ch cerbyd tra hefyd yn ystyried y tywydd a'r ffyrdd presennol, cynllunio llwybrau cyn cychwyn ac addasu eich steil gyrru i weddu i'r amodau i gyd yn helpu i leihau'r risgiau'r gaeaf hwn.

Ewch i'n tudalen Diogelwch ar y Ffyrdd yn y Gaeaf am fwy o wybodaeth

Cadw'n Ddiogel trwy'r Gaeaf

Mae nosweithiau tywyllach a thywydd gwaeth y gaeaf yn golygu y bydd rhoi ystyriaeth i ddiogelwch a'r risgiau ychwanegol sy'n codi eu pen yn helpu i'ch amddiffyn chi a'ch eiddo rhag peryglon posibl.

Ewch i'n tudalennau Diogelwch y Gaeaf