Mae 2021 yn nodi 25 mlynedd ers ffurfio Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Crëwyd y Gwasanaeth ym 1996 gan Ddeddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994 yn dilyn uno Brigadau Tân Dyfed, Powys a Gorllewin Morgannwg.

Defnyddiwch ein hashnod #MwyNaGwasanaethTân #NidDimOndTanau i rhannu'ch storïau.

Tîm Cyfathrebu Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Mwy na Gwasanaeth Tân

blank

Mae 2021 yn dathlu 25 mlynedd o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru! Credwn fod hwn yn gyfle gwych i ddangos pa mor amlbwrpas yw'r Gwasanaeth a dangos i'n cymunedau ein bod yn gwneud cymaint mwy nag ymladd tanau yn unig!

Oes gennych chi unrhyw straeon yr hoffech chi eu rhannu gyda ni o'r 25 mlynedd diwethaf? Efallai eich bod yn Ddiffoddwr Tân wedi ymddeol neu'n weithiwr neu fod gennych brofiad neu gof i'w rannu! Beth bynnag y bo, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych ac yn cynnwys rhai straeon o'r dyddiau a fu.

Hoffem hefyd achub ar y cyfle hwn i ofyn a oes gennych unrhyw hen ffotograffau y gallem o bosibl eu defnyddio ar gyfer yr ymgyrch hon –  byddai'n wych gallu gwneud rhai cymariaethau rhwng ein personél, ein gorsafoedd neu ein cyfarpar dros y blynyddoedd, a stori "ddoe a heddiw". Os gallwch gynorthwyo â hyn o gwbl, anfonwch eich ffotograffau at Linsey Perry

Cadwch olwg ar y wefan hon a'n sianeli Cyfryngau Cymdeithasol i weld y storïau, ac os byddwch yn rhannu unrhyw beth ar eich sianeli cymdeithasol eich hun, defnyddiwch ein hashnod  #MwyNaGwasanaethTân #NidDimOndTanau i'n helpu i arddangos yr holl waith da yr ydym yn ei wneud yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Dros y pum mlynedd ar hugain diwethaf, mae Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru yn parhau gyda'i weledigaeth i fod yn arweinydd byd-eang mewn ymateb brys ac mae'n gweithio'n agosach fyth gyda'i gymunedau i wella diogelwch cymunedol.

Chris Davies QFSM MBA - Prif Swyddog Tân

Yn gwasanaethu'ch cymuned am 25 mlynedd

blank

Holi'r staff

blank