Diolch 

Mae ein hymgynghoriad ‘nawr wedi cau. Diolch i bawb a gymerodd ran a rhoi eu hadborth gwerthfawr i ni.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Defnyddir eich adborth i lunio'r Cynllun Corfforaethol 2021-2026 terfynol, a fydd yn cael ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2021.

Bydd eich safbwyntiau yn cael eu coladu i lunio adroddiad cryno. Bydd newidiadau sy'n deillio o'r safbwyntiau a gesglir yn cael eu cymeradwyo gan ein Tîm Arweinyddiaeth Weithredol, ein Tîm Arweinyddiaeth Strategol a'r Awdurdod Tân cyn cael eu cyhoeddi.

Mwy o wybodaeth

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth anfonwch neges e-bost at dweudeichdweud@tancgc.gov.uk

 

Datganiad Cyhoeddi/Preifatrwydd

Rydym wedi ymrwymo i amddiffyn eich preifatrwydd pan ddefnyddiwch ein gwasanaethau. Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd Ymgynghori, yn esbonio sut rydyn ni'n defnyddio gwybodaeth amdanoch chi a sut rydyn ni'n amddiffyn eich preifatrwydd.

Mae'r arolwg yn ffordd o ddarganfod eich barn am ein Cynllun Corfforaethol drafft a'r Nodau Strategol a Amcanion Gwella a Llesiant yr ydym yn cynnig eu cynnal rhwng 2021 a 2022. Bydd y data a gesglir yn yr arolwg yn cael ei warchod yn unol â'r Data Cyffredinol. Deddf Rheoliadau Diogelu a Diogelu Data 2018.

Mae eich cyfranogiad yn hyn yn gwbl wirfoddol a gallwch dynnu'n ôl ar unrhyw adeg.