Proses Recriwtio Hyfforddwyr

Yn dilyn y broses isod, ni ddylai unrhyw hyfforddwr cadetiaid ddechrau mewn uned cadetiaid heb ffurflen gofrestru, na chyn i'w wiriad DBS gael ei gynnal a'i ddilysu.

 • Pecyn cychwyn yn rhoi gwybodaeth am gadetiaid a lleoliadau, a ffurflen cofrestru Hyfforddwyr i gael ei llenwi.
 • Dechrau ar y broses DBS fanylach
 • Sesiwn Gynefino y Gwasanaeth Tân ac Achub
 • Cynefino Gwirfoddolwyr
 • Adolygu'r statws o ran y DBS
 • Dychwelyd y ffurflenni
 • Gwirio
 • Sicrhau bod y Broses DBS yn cael ei chwblhau
 • Sesiwn 3 awr
 • Rhan o Hyfforddiant deuddydd ar yr Iard Ymarfer
 • Y ffurflen i gael ei llenwi, ei llofnodi a'i dyddio ar ôl yr hyfforddiant Diogelu.
 • Hyfforddiant undydd – Iechyd a Diogelwch ar yr iard ymarfer gyda phobl ifanc
 • Hyfforddiant deuddydd – Diogelu, Iechyd a Diogelwch ar yr iard ymarfer gyda phobl ifanc
 • Teirawr o hyfforddiant gweithredol pwrpasol
 • Gall y sesiwn 2 awr gael ei chynnal dros Teams neu wyneb yn wyneb