Dim ond i Staff y Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru y mae mynediad i'r systemau meddalwedd hyn.