Y buddion y byddwch chi'n eu derbyn

Mae cyfradd tâl diffoddwyr tân ar alwad yn dibynnu ar eich argaeledd. Cyfrifir y ffi gadw yn dibynnu ar nifer yr oriau sydd ar gael gennych yn wythnosol.

Yn ogystal â'r ffi gadw, byddwch hefyd yn cael eich talu cyfradd yr awr am fynychu'r canlynol:

  • Nosweithiau Dril
  • Cyrsiau Hyfforddi
  • Gwaith Diogelwch Cymunedol
  • Profion Safonol

 

Eich cyflog

Dewiswch o'r tabiau isod i weld pecynnau cyflog enghreifftiol.

Diffoddwr Tân        
With effect from
01 July 2023
100% Retainer
On-Call 120 hrs +
per Week
75% Retainer
On-Call 119 hrs
Hourly Rate of Pay  Attendance Fee
Hyfforddai 2,419 1,210 11.05 4.24
Datblygu 2,520 1,260 11.51 4.24
Cymwys 3,224 1,612 14.72 4.24

 

Crew Manager        
With effect from
01 July 2023
100% Retainer
On-Call 120 hrs +
per Week
75% Retainer
On-Call 119 hrs
& below per week
Hourly Rate
of Pay
Attendance
Fee
Development 3,245 2,434 14.82 4.02
Competent 3,385 2,539 15.46 4.02
Watch manager        
With effect from
01 July 2023
100% Retainer
On-Call 120 hrs +
per Week
75% Retainer
On-Call 119 hrs
& below per week
Hourly Rate
of Pay
Attendance
Fee
Development 3,458 2,594 15.79 4.02
Competent A 3,554 2,666 16.23 4.02
Competent B 4,785 2,839 17.29 4.02

Cyflog enghreifftiol

Buddion Blynyddol (yn seiliedig ar Daliad Gros)

Diffoddwr Tân cymwys (Cadw 100%), yn mynychu 50 galwad y flwyddyn ar gyfartaledd (yn seiliedig ar amser cyfartalog) =

  £
Ffi cadw 3,053.00
48 cyfnod drilio wythnosol, 4 wythnos o wyliau blynyddol 1,338.24
Galwadau allan (yn seiliedig ar 50 galwad allan) 1,099.00
Cyfanswm 5,490.24

 

Tâl pensiynadwy

Byddwch yn gallu cyfrannu at Gynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru 2015) o'ch diwrnod sefydlu. Y gyfradd gyfredol fel Diffoddwr Tân Cymwys, mae'r Gweithiwr yn talu 12.9% ac mae'r Cyflogwr yn talu 27.3% o'ch cyflog.

Gwyliau blynyddol

Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, gan godi i 35 diwrnod ar ôl 5 mlynedd o gyflogaeth barhaus.

 

Oes gennych chi'r hyn sydd ei angen?

Yn yr adran nesaf, byddwn yn esbonio sut mae'r broses ddethol yn gweithio.