Mae gan Ddiffoddwyr Tân yr Adran Rheoli’n rhan weithredol wrth gyrraedd canlyniad llwyddiannus ar gyfer digwyddiadau drwy ddefnyddio technegau trin galwadau arbenigol. A allwch chi brosesu gwybodaeth, blaenoriaethu tasgau a nodi pa un y dylid delio â hi gyntaf?

Mae rôl y Gwasanaeth Tân wedi newid yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf ac mae rôl y Gweithredwr yr adran Rheoli Tân wedi addasu i adlewyrchu'r gofynion newydd sy’n wynebu’r Gwasanaeth Tân ac Achub heddiw.

Nid ateb galwadau brys a danfon peiriannau tân yn unig y mae staff Rheoli Tân. Maent yn chwarae rhan hanfodol wrth ddod â digwyddiadau i gasgliadau llwyddiannus drwy ddefnyddio technegau trin galwadau arbenigol. Rhaid i staff yr Adran Rheoli Tân fod yn barod i roi cyngor a all achub bywyd i alwyr, cyfleu gwybodaeth a negeseuon hanfodol, ymateb i geisiadau gan y Swyddog yng Ngofal digwyddiad, cysylltu â gwasanaethau a sefydliadau brys eraill ac olrhain argaeledd adnoddau brys. Mae tasgau eraill yn cynnwys gwaith gweinyddol arferol.

Beth allwch chi ddisgwyl o'r rôl?

Rwyf wedi gweithio I’r adran Rheoli Tân ar y Cyd ers pum mlynedd ar hugain. Rwy'n mwynhau'r adegau prysur o'r flwyddyn - y cyfnod cyn noson tân gwyllt, tanau glaswellt, llifogydd, gallith fod yn heriol dros ben ond mae'n werth chweil achos ein bod yn cael helpu'r bobl sydd ein hangen, pan fydd gwir angen i ni wneud hynny.
Norman Rees, Rheolwr Criw, Tîm Atal ac Amddiffyn.

Mae fy rôl Diffoddwyr Tân gyda’r Adran Rheoli Tân yn golygu cymryd galwadau 999, yn ogystal â chysylltu â'r Heddlu a’r Ambiwlans a chwmnïau larwm. Rydym hefyd yn defnyddio'r radio i gyfathrebu â chriwiau mewn lleoliad digwyddiad brys, yn ogystal â llawer o ddyletswyddau gweinyddol. Mae'n yrfa dda iawn ac mae hi'n swydd unigryw, mae bob amser yn gyffrous, rydych chi'n gwneud ffrindiau arbennig iawn, rydyn ni'n dîm bach ac mae'r gwaith yn wych.
Elinor Wall, Diffoddwr Tân gyda’r Adran Rheoli Tân ar y Cyd

Rwyf wedi bod gyda’r Adran rheoli Tân ar y Cyd ers ychydig dros ddeuddeg o flynyddoedd. Rydym yn rheoli ac yn gweinyddu ein system ddanfon, ac yn sicrhau bod yr holl wybodaeth am risg sy'n benodol i'r safle yn cael ei chynnwys, fel bod criwiau'n ei chael ar y ffordd i ddigwyddiad. Mae rhai o'r heriau mwyaf yn cynnwys trin bywydau dynol, ac mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr ein bod yn cael popeth yn iawn fel ein bod yn cael yr ymateb cywir i gyfeiriad ŷ pobl pan fydd ein hangen arnynt. Byddwn yn annog unrhyw un i wneud cais am swydd gyda’r Adran Rheoli Tân ar y Cyd, mae'n lle gwych i weithio, gyda llawer o gyfleoedd a phatrwm shifftiau gwych.
Lloyd Ketcher, y Tîm Systemau

Mae pob diwrnod yn wahanol, ac mae’r holl ddigwyddiadau’n unigryw. Rwy’n mwynhau’r gwaith tîm, cyfeillgarwch yr Wylfa, a gweithio gyda'r Heddlu, a gwneud ffrindiau a chydberthnasau. Gallaf ddweud fy mod i’n wirioneddol fy mod wrth fy modd â'm swydd, ers y diwrnod cyntaf.
Gemma Thomas, Rheolwr Criw Dros Dro