Ddydd Iau, 23 Gorffennaf 2020 am 02:37am, galwyd diffoddwyr tân o Dîm Chwilio ac Achub Trefol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i gynorthwyo’r Heddlu i chwilio am unigolyn coll yn ardal Trelech. Roedd unedau cŵn yr heddlu a Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu hefyd yn bresennol i chwilio am y fenyw 75 oed a oedd ar goll. Am oddeutu 5:20am, daethpwyd o hy ...

Yn ystod oriau mân dydd Mercher 1 Gorffennaf, cafodd y teulu Richards o Heol y Daniel yn Llanelli ei ddeffro gan sŵn ei larwm mwg. Roeddent yn gallu gweld bod yna dipyn o fwg yn dod o'r ystafell fyw, ac roedd y llenni wedi mynd ar dân. Aeth y teulu ati i ddeialu 999 a galw'r Gwasanaeth Tân ac Achub, a llwyddodd Mr Richards i daflu dŵr ar y tân gan ei atal rhag lledaenu ymhellac ...

Am 00:48, ar 17 Gorffennaf, ymatebodd criwiau o Abertawe Ganolog a Gorllewin Abertawe i ddigwyddiad lle roedd cymdogion wedi rhoi gwybod bod larymau mwg yn seinio ac arogl mwg yn dod o dŷ yn ardal Townhill, Abertawe. Wrth iddynt gyrraedd, dywedodd cymdogion wrth y criwiau eu bod yn meddwl bod y preswylydd yn dal i fod y tu mewn. Roedd y tŷ yn llawn mwg a gorfododd y criwiau tâ ...

Nos Fercher (01/07/2020) cafodd criwiau o Lanelli a Gorseinon eu galw i dân mewn eiddo yn ardal y Neuadd Farmor, Llanelli. Roedd y tân yn deillio o bopty yng nghegin y fflat ar y llawr cyntaf. Achubwyd meddiannydd gwrywaidd o'r eiddo gan y diffoddwyr tân, a diffoddwyd y tân gan ddefnyddio jet olwyn piben, dau gyfarpar anadlu, camera delweddu thermol a gwyntyll awyru pwysedd p ...

Mae cyfran fawr o’n Hardal Wasanaeth, sy'n 12,000 cilomedr sgwâr, yn gartref i dapestri o gymunedau gwledig ac amaethyddol, ac mae llawer o'i orsafoedd tân wedi'u lleoli yn y pentrefi a'r trefi hyn. Er mwyn amddiffyn y cymunedau hyn orau, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn falch o dynnu ar adnodd amhrisiadwy ei ddiffoddwyr tân ar alwad, y mae llawer oho ...