Os ydych yn berchen ar sosban sglodion, yna taflwch hi i ffwrdd. Mae yna opsiynau mwy diogel i ffrio eich bwyd, fel buddsoddi mewn peiriant ffrio dwfn trydan newydd neu ffrïwr aer.

Ddydd Sadwrn, 13 Chwefror 2021, am 8:46am, ymatebodd criwiau o Abertawe Canolog, Gorllewin Abertawe a Threforys i dân mewn eiddo amlddeiliadaeth yn ardal Sandfields, Abertawe. Roedd y tân wedi'i leoli mewn fflat ar lawr cyntaf adeilad pedwar llawr. Roedd pobl yn gwacáu'r adeilad pan gyrhaeddodd y Gwasanaeth Tân. Cafodd mam a baban eu helpu allan o'r fflat, ar ail lawr yr eidd ...

Ddydd Mawrth, 09/02/2021 am 10:20pm, ymatebodd criwiau o Landrindod a Llanfair-ym-Muallt i dân mewn eiddo ger Llandrindod. Roedd y tân wedi'i leoli mewn fflat ar y llawr cyntaf, ac roedd y fflat yn llawn mwg. Rhoddodd Diffoddwyr Tân ofal i glaf gwryw a chlaf benyw cyn iddynt gael eu cludo i'r ysbyty gan y Gwasanaeth Ambiwlans. Llwyddodd y Diffoddwyr Tân hefyd i achub tair ca ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cydweithio â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i wella'r broses o roi rhaglen frechu COVID-19 ar waith yng nghymunedau Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Wrth i gam nesaf ei raglen frechu COVID-19 ddechrau, roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cydnabod yr heriau yr oedd yn eu hwynebu wrth frechu tua 20,000 ...