Mae Sioned Evans, un o'n diffoddwyr tân mwyaf newydd, wedi rhoi cipolwg i ni ar y rôl. Os ydych yn ystyried gwneud cais, rydym yn argymell eich bod yn darllen ei stori ...

Yn ddiweddar, cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) Dystysgrif o Werthfawrogiad gan Elusen y Diffoddwyr Tân am ei ymdrechion yn codi £95,080.33 i'r elusen yn ystod 2020-2021.  Mae Elusen y Diffoddwyr Tân yn cefnogi anghenion meddyliol, corfforol a chymdeithasol holl aelodau teulu tân y DU sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd ac sydd wedi ymddeol. Fodd ...

Am 09:27 neithiwr, dydd Iau 19 Awst 2021, cafod y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd yr alwad gyntaf i ymateb i dân mewn garej fasnachol o eiddo preifat yng Ngwaun-Cae-Gurwen, ac anfonwyd criwiau o Ddyffryn Aman, Pontardawe, Rhydaman, Treforys, y Tymbl a Llanelli i'r digwyddiad.

Ganol haf, prynu het beanie fyddai'r peth olaf ym meddyliau'r mwyafrif o bobl, ond mae'r gwerthiannau o'r hetiau beanie cyfyngedig ac arnynt frand dathlu pen-blwydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn 25 oed, eisoes wedi codi £500 ar gyfer Elusen y Diffoddwyr Tân.

Mae’n bleser gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i gyhoeddi ei Hadroddiad Blynyddol ar Safonau’r Gymraeg rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021.