Digwyddiad Briffio Contractwyr

Gwasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin a Cymru

Gwasanaethau Trydanol

13 o Fedi 2022

13:00 – 15:00

Ystafell Gynhadledd Llandrindod, Gorsaf Dân Gwasanaethau Gyfunol, Parc Noyadd, Llandrindod, Powys, LD1 5DF   

Gofynir i chi ymateb RSVP erbyn Dydd Mawrth 6ed o Fedi 2022.

 

23 o Fedi 2022

14:00 – 16:00

Ystafell Gynhadledd Caer  Pencadlys y Gwasanaeth,  Lime Grove Avenue, Caerfyrddin SA31 1SP

Gofynir i chi ymateb RSVP erbyn Dydd Gwener 16 o Fedi 2022.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ar y cyd â Busnes Cymru yn cynnal Digwyddiad Briffio Contractwyr ar y dyddiadiau uchod i godi ymwybyddiaeth o gyfle tendro sydd ar ddod gyda'r sefydliad ar gyfer Fframwaith Gwasanaethau Trydanol.

Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi manylion I chi am y cyfle tendro, a chynlluniau GTACGC ar gyfer cyflwyno'r gwasanaeth hwn.  Bydd cyflwyniadau yn cael ei darparu gan y Pennath Caffael a Chontractio, a chynhelir sesiwn Holi ac Ateb i gyflenwyr.  Bydd Busnes Cymru hefyd yn bresennol, i amlinellu'r gefnogaeth fusnes sydd ar gael trwy'r gwasanaeth, ac yn benodol y cyngor a'r arweiniad tendro arbenigol sydd ar gael i gynorthwyo cyflenwyr i gwblhau cynigion tendro am y cyfle hwn.  Darperir lluniaeth ysgafn fel rhan o'r digwyddiad.

I archebu lle i fynychu’r digwyddiadau yma , cysylltwch a Busnes Cymru ar ffôn 01267 233 749  neu e-bostio westwales@businesswales.org.uk.