Digwyddiad Bier y Mwmbwls, Abertawe 31 Awst 2022

Ddydd Mercher 31 Awst 2022 am 11:09am, ymatebodd y Gwasanaeth i ddigwyddiad ar raddfa fawr ar Bier y Mwmbwls, Abertawe.

Roedd criwiau o Dreforys, y Tymbl, Abertawe Canolog, Port Talbot, Castell-nedd a Chaerfyrddin yn bresennol, a chafwyd cymorth ychwanegol gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Yn anterth y digwyddiad, roedd saith Peiriant Tân a Thancer Dŵr o eiddo Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin, ynghyd â Thancer Dŵr a Phlatfform Ysgol Estynnol o eiddo Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ar waith.

Arhosodd criwiau yn y lleoliad trwy gydol y prynhawn ac ymhell i'r nos. Yn y pen draw, diffoddwyd y tân am tua 9:30pm, ond arhosodd criwiau yn y lleoliad am nifer o oriau i fonitro a lleihau mannau poeth. Parheir i archwilio'r lleoliad yn rheolaidd, ac mae nifer bach o beiriannau yn dal i fod yn bresennol yno ar hyn o bryd.