Diogelwch Dŵr

Rydym yn disgwyl i’r haf hwn fod y prysuraf erioed yng Nghymru. Gyda’i golygfeydd ysblennydd a’i thraethau godidog, rydym yn sicr y bydd pobl yn heidio i’r arfordir a’r afonydd.

 

Rydym yn annog pawb i barchu’r dŵr, i feddwl am eu diogelwch eu hunain, ac i wybod beth i’w wneud mewn argyfwng.

 

Dywedodd Richard Davies, Rheolwr Diogelwch Dŵr: ‘Ein prif gyngor yw mynd i draeth lle mae yna achubwyr bywyd yn gweithio, a nofio rhwng y baneri coch a melyn. Ond, pa un a ydych ar draeth ac arno achubwyr bywyd ai peidio, cadwch lygad am arwyddion diogelwch, a gofynnwch am gyngor ynghylch mannau diogel i nofio ynddynt. Cadwch eich plant dan oruchwyliaeth bob amser, ac osgowch nofio ar eich pen eich hun lle bo modd.

 

Ychwanegodd: ‘Mae ardaloedd arfordirol yn darparu cyfle gwych i fwynhau awyr iach a mannau agored, ond gallant fod yn amgylchedd anrhagweladwy, yn enwedig yn gynnar yn yr haf pan fydd tymheredd yr aer yn dechrau cynhesu ond tymheredd y dŵr yn parhau i fod yn oer iawn, gan felly gynyddu'r risg o sioc dŵr oer’.

 

Cyngor diogelwch allweddol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yw:

 

  • Ewch i draeth lle mae achubwyr bywyd yn gweithio, a nofiwch rhwng y baneri coch a melyn
  • Os byddwch yn mynd i drafferthion, cofiwch Arnofio i Fyw – gorweddwch ar eich cefn ac ymlaciwch, gan wrthsefyll yr ysfa i gorddi â'ch breichiau a'ch coesau
  • Mewn argyfwng, ffoniwch 999 neu 112

 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Ddiogelwch Dŵr ar ein gwefan.