Hyfforddi'r Tîm Achub Technegol yn Sw Trofannol Plantasia

Ar Ebrill 24ain, gwnaeth aelodau o’r Tîm Achub Technegol ymweld â Sw Trofannol Plantasia yn Abertawe ar gyfer sesiwn hyfforddi.

Gyda chymorth Mike, Rheolwr Sw Plantasia, cafodd Mark a Rhodri’r cyfle i gwrdd ag amrywiaeth o anifeiliaid egsotig i ddysgu technegau a phrotocolau ar sut i ymdrin ag ymlusgiaid.  Mae’r tîm yn mynychu digwyddiadau amrywiol ac mae sesiynau hyfforddi fel y rhain yn sicrhau bod anifeiliaid ac aelodau’r tîm yn ddiogel wrth ymateb i ddigwyddiadau argyfwng.

Cafodd Mark a Rhodri hefyd daith o amgylch Sw Drofannol Plantasia i wirio a thrafod gweithdrefnau a diogelwch tân ac argyfwng.

Diolch yn fawr i dîm Sw Trofannol Plantasia am rannu eu harbenigedd gyda ni!