Partneriaeth y Gwasanaeth gyda Guide Dogs UK

Ddydd Iau, Mai 18fed, gwnaethom groesawu’r Bonnie hyfryd, ci tywys saith mis oed dan hyfforddiant, i Bencadlys ein Gwasanaeth!

Yn ogystal â dod â gwên i aelodau o staff ein pencadlys, roedd yr ymweliad hwn yn rhan o bartneriaeth ddiogelu ehangach gyda Guide Dogs UK i uwchsgilio ein timau Gwasanaeth sy’n gweithio gyda phobl â nam ar eu golwg yn y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. 

Bydd y partneriaeth hwn hefyd yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o gŵn tywys yng Nghymru.