Her Genedlaethol y 3 Chopa

Ers cwblhau Her 3 Chopa Cymru y llynedd, mae 14 aelod o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi herio’u hunain i ymgymryd â Her Genedlaethol y 3 Chopa, er mwyn codi arian hanfodol ac ymwybyddiaeth ar gyfer Elusen y Diffoddwyr Tân.

Mae Her Genedlaethol y 3 Chopa, a fydd yn cychwyn ddydd Sadwrn, 23 Medi 2023, yn cynnwys dringo’r Wyddfa yng ngogledd Cymru, Scafell Pike yn Lloegr, a Ben Nevis yn yr Alban. Bydd y tîm yn dioddef 26 milltir o gerdded gyda chyfanswm o 9,843 troedfedd o ddringo mewn dim ond 24 awr, i gwblhau'r her!

Mae Arweinydd Diogelu a Swyddog Ymyrraeth Cynnau Tanau GTACGC Jay Crouch yn aelod o'r tîm a fydd yn cymryd rhan yn yr her.

Dywedodd Jay:

“Mae’n brofiad gwych ac yn un ar gyfer y rhestr fwced i’n tîm o 14 o bersonél, a lwyddodd i drechu copaon Cymru mewn 16 awr y llynedd, gan gynnwys amser teithio. Bydd her eleni yn un anodd gyda mwy o bellter rhwng y dringfeydd. Mae’n ffordd wych o wella cyfathrebu rhyngadrannol, rhannu beth yw rolau ein gilydd, yn ogystal â phrofiadau bywyd, a’r cyfan wrth fwynhau’r golygfeydd anhygoel ar ben copaon uchaf y DU. Bydd ein rhestr chwarae amrywiol a’n dewis helaeth o fyrbrydau’n ein cadw i fynd, rwy’n siŵr!”

Os hoffech ddangos eich cefnogaeth, dilynwch y ddolen isod i’r dudalen Just Giving swyddogol i gyfrannu, a chadwch lygad am ein diweddariadau ar y cyfryngau cymdeithasol:

Just Giving