GWEMINAR FYW - HYDREF 23ain a 24ain

Dyma Harriet. Mae'n 32, yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad ac yn fam lawn-amser. Ei diddordebau yw eirafyrddio, beicio mynydd i lawr rhiw, beicio modur, pêl-rwyd a theithio.

 

Darganfyddwch ragor am rôl Diffoddwr Tân trwy ymuno â'n gweminar AM DDIM! Lle cewch gyfle i siarad â rhai o'n personél gweithredol benywaidd am yr hyn y maent yn ei hoffi fwyaf am eu swyddi!

Cysylltwch â ni i archebu ar 0370 6060699 neu danfon ebost  adnoddaudynol@tancgc.gov.uk 

comments powered by Disqus