Tanau Sychwyr Dillad

Nos Wener 24 Ionawr, am oddeutu 23:30, cafodd criwiau o Abertawe Canolog a Gorllewin Abertawe eu galw i dân mewn eiddo yng Nghanol y Ddinas, Abertawe. Ar ôl cyrraedd, daeth yn amlwg mai achos y tân oedd peiriant sychu dillad yn y gegin ar y llawr gwaelod. Diffoddwyd y tân gan y criwiau, a, diolch byth, nid oedd preswylwyr yn yr eiddo adeg y tân.

Dywedodd Will Bowen, Rheolwr Diogelwch yn y Cartref:
Yn ffodus iawn, nid oedd y preswylwyr yn yr eiddo adeg y tân, neu gallai’r digwyddiad fod wedi arwain at ganlyniad go wahanol. Ein cyngor yw na ddylai peiriannau sychu dillad gael eu gadael i redeg pan nad oes unrhyw un gartref, na chwaith dros nos. Mae peiriannau sychu dillad yn cynnwys moduron pwerus â rhannau sy'n symud yn gyflym, ac mae'r rhain yn mynd yn dwym iawn. I gael rhagor o gyngor ar Ddiogelwch Peiriannau Sychu Dillad, ewch i'n gwefan.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnig Gwiriadau Diogelwch Tân yn y Cartref rhad ac am ddim. Mae'r rhain yn rhoi cyfle i bobl gael cyngor amhrisiadwy gan eu gwasanaeth tân ac achub lleol ynghylch cynllunio llwybrau dianc, gosod larymau, a sicrhau bod larymau mwg cywir, sy'n gweithio, yn cael eu gosod yn eu cartref. I ofyn am Wiriad Diogelwch Tân yn y Cartref ar eich cyfer eich hun, neu anwylyn neu gymydog bregus, cysylltwch â Gwasanaeth Tân ac Achub Gorllewin a Canolbarth Cymru ar 0800 169 1234.

comments powered by Disqus