Ailachrediad y Rhuban Gwyn

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn dangos eu hymrwymiad i ddod â thrais gan ddynion yn erbyn menywod i ben trwy gael Ailachrediad y Rhuban Gwyn

Rydym wedi cymryd safiad i ddod â phob trais gan ddynion yn erbyn menywod i ben trwy gael Achrediad y Rhuban Gwyn.  Mae'r Rhuban Gwyn yn ymgyrch fyd-eang sy'n annog pobl, ac yn enwedig dynion a bechgyn, i weithredu ac i newid yr ymddygiad a'r diwylliant sy'n arwain at gamdriniaeth a thrais, a hynny ar eu pennau eu hunain a gyda'i gilydd. Mae gwisgo rhuban gwyn yn addewid i beidio byth â chyflawni nac esgusodi trais gan ddynion yn erbyn menywod, na chadw'n dawel yn ei gylch.

I ddangos ein hymrwymiad, mae ein cynlluniau gweithredu yn cynnwys hyfforddiant diweddaru a fydd yn cael ei gyflwyno i'r holl staff i godi ymwybyddiaeth o Drais yn Erbyn Menywod, Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol o dan Ddeddfwriaeth Gofyn a Gweithredu 2015 Llywodraeth Cymru.  Byddwn yn parhau i ymdrechu i benodi mwy o lysgenhadon gwirfoddol i drosglwyddo'r neges i ragor o ddynion, ac yn parhau i feithrin ymwybyddiaeth yn y gymuned leol.

Dywedodd Anthea Sully, Prif Weithredwr White Ribbon UK,

"Mae ein galwad i ddod â thrais i ben trwy feithrin ymwybyddiaeth, addysgu ac ymgyrchu i sicrhau newid, wedi ei hatgyfnerthi'n fawr trwy gydweithio â'n sefydliadau sydd ag achrediad y Rhuban Gwyn. Mae ein partneriaid yn gallu ymgysylltu â miloedd lawer o bobl i newid y diwylliannau sy'n arwain at drais yn erbyn menywod a merched.  Rydym yn falch iawn o barhau â'n partneriaeth â Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn un o'n sefydliadau Rhuban Gwyn Achrededig. Gyda'n gilydd gallwn atal trais rhag digwydd yn y lle cyntaf."

Dywedodd Diana Harries, Swyddog Diogelu ac Ymyrraeth Cyneuwyr Tanau:

Mae Canolbarth a Gorllewin Cymru yn falch iawn o fod wedi cyflawni'r achrediad hwn am yr ail flwyddyn yn olynol, a byddwn yn parhau i gefnogi Ymgyrch y Rhuban Gwyn.  Mae gennym Dîm Diogelu ymroddedig sy'n cefnogi dioddefwyr trais domestig, ac yn eu cyfeirio at fudiadau arbenigol yn lleol i gael help a chymorth."

Gall unigolion ymuno â thros 37,000 o bobl eraill sydd wedi llofnodi addewid White Ribbon UK, a chael rhagor o wybodaeth ar-lein, trwy ymweld â whiteribbon.org.uk.

comments powered by Disqus