Tân mewn gwesty yn Llandrindod

Tân mewn gwesty yn Llandrindod 2

Ddydd Mawrth, 13/04/2021 am 6:25pm, ymatebodd criwiau o Landrindod, Llanfair-ym-Muallt, Rhayadr Gwy, Llanwrtyd, Talgarth a Threfyclo i dân mewn gwesty yn Llandrindod.

Roedd y gwesty yn cynnwys chwe llawr uwchben y ddaear, ynghyd â dau islawr.

Cadwyd y tân mewn ystafell golchi dillad yn yr islawr, ond roedd y mwg wedi lledaenu i holl ystafelloedd cefn y gwesty.

Defnyddiodd y diffoddwyr tân ddeg cyfarpar anadlu, pedair chwistrell olwyn piben a phedwar camera delweddu thermol i ddiffodd y tân. Roedd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru hefyd wedi anfon Uned Rheoli Digwyddiadau i'r digwyddiad.

Daeth y gweithgareddau diffodd tân i ben am 9:33pm; fodd bynnag arhosodd criwiau yn y lleoliad dros nos i fonitro a lleihau mannau poeth.

Roedd yr Heddlu hefyd yn bresennol.

Mae'r Gwasanaeth Tân yn ymchwilio i achos y tân.

Dywedodd y Rheolwr Grŵp Craig Thomas, Comander Is-adran y Gogledd ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, “Pan gyrhaeddodd y criwiau y digwyddiad, roedd yr ystafell golchi dillad yn wenfflam, a sefydlwyd ar unwaith fod angen rhagor o adnoddau i reoli'r tân.

Gweithiodd ein diffoddwyr tân yn eithriadol o dda, mewn amodau llafurus a chymhleth, i ddiffodd y tân a'i atal rhag lledaenu i brif ran y gwesty.”