Y Tîm Atal Tanau Bwriadol yn dosbarthu taflenni ym Môn-y-maen, Mynydd Cilfái

Mae prosiect hirdymor i amddiffyn Mynydd Cilfái rhag tanau sy'n cael eu cynnau'n fwriadol yn gweld cydweithredu gwych rhwng trigolion lleol Bôn-y-maen, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) a Heddlu De Cymru. 

Yn rhan o ymdrechion diweddaraf y prosiect i atal achosion o gynnau tanau bwriadol ar Fynydd Cilfái, cynhaliodd Tîm Atal Tanau Bwriadol GTACGC a Heddlu De Cymru ddiwrnod ymgysylltu ag aelodau'r gymuned leol ym Môn-y-maen, y mae eu heiddo yn agos at Fynydd Cilfái. Gwrandawodd y Tîm Atal Tanau Bwriadol ar bryderon y preswylwyr, a'u cynghori ar y ffyrdd o roi gwybod am achosion o danau bwriadol, ynghyd â sut i fynd ati i gael gwared ar wastraff cartref mewn modd a fydd yn atal troseddwyr rhag ei roi ar dân.