Llwyddiant yn Her Diffoddwyr Tan Prydain

Llongyfarchiadau i dîm Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a gymerodd ran yn Her Diffoddwyr Tân Prydain yn gynharach y mis hwn ym Moreton-in-Marsh.

Mae Her Diffoddwyr Tân Prydain yn ddigwyddiad chwaraeon blynyddol sy'n gwthio diffoddwyr tân i'r eithaf, yn darparu diwrnod o ddiddanwch i'r gwylwyr, ac yn codi arian ar gyfer Elusen y Diffoddwyr Tân.

Daeth GTACGC yn drydydd yn gyffredinol, a chyflwynwyd medal arian i'r Rheolwr Gwylfa Dom Norcross ar gyfer categori ei grŵp oedran.

Llongyfarchiadau mawr iawn i'r Rheolwr Criw Hayden Ralphy Rheolwr Criw Tim Frosty Rheolwr Gwylfa Dominic Norcross a'r Recriwt-ddiffoddwr Tân Luke Fisher am gymryd rhan, gan gydnabod eu ffitrwydd a'u hymroddiad i fod yn rhan o'r digwyddiad heriol iawn hwn.

Dysgwch ragor am Wefan Her Diffoddwyr Tân Prydain

Gellir dod o hyd i’r canlyniadau yma

 

Llwyddiant yn Her Diffoddwyr Tan Prydain

 Llwyddiant yn Her Diffoddwyr Tan Prydain