Diffoddwyr tân i ddringo Pen y Fan 5 gwaith gan wisgo cyfarpar llawn y Diffoddwyr Tân

Criw Llandeilo

Ym mis Chwefror 2021, yn anffodus collodd y Diffoddwr Tân, Carl Lewis, ei chwaer, Marie, i COVID-19. Er cof amdani, bydd Carl a'i gyd-ddiffoddwyr tân yng Ngorsaf Dân Llandeilo yn dringo mynydd Pen y Fan 5 gwaith, sef cyfanswm o 20 milltir, gan wisgo cyfarpar llawn y Diffoddwyr Tân, ynghyd â set o gyfarpar anadlu – bydd gwisgo hyn oll yn golygu 22.5 kg (3.5 stôn) ychwanegol ar ben pwysau eu corff eu hunain!

Bydd yr her yn cael ei chynnal ar 1 Awst 2021.

Bydd yr holl arian a godir gan yr her codi arian hon yn mynd i'r uned gofal dwys yn Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin, a ofalodd mewn modd mor annwyl am Marie pan oedd angen hynny arni hi a'r teulu fwyaf.

Dywedodd Carl, “rydw i wir am roi rhywbeth yn ôl i’r tîm anhygoel o feddygon, nyrsys a staff ar y ward fendigedig hon yn Ysbyty Glangwili. Nid yn unig gofalu am fy chwaer, pan na allem ni, ond hefyd am yr hyn y maent wedi'i wneud i bawb yn ystod yr amseroedd digynsail ac anodd y mae pandemig COVID-19 wedi'u cyflwyno iddynt.

Ategodd, “gobeithio y gallwch roi rhodd, ni waeth pa mor fach, er cof am wraig, mam, llys-fam, mam-gu, chwaer a ffrind mor anhygoel i nifer, gan godi arian y mawr ei angen ar gyfer ein GIG anhygoel yn Ysbyty Glangwili.

Cyfranwch nawr

Gallwch gyfrannu at yr her codi arian hon trwy fynd i'r dudalen Just Giving