Her Neidio o Awyren er Cof am Robbie Jones

Mae Liz Calligan, Cydlynydd yr Ardal Reoli ar gyfer ein Rhanbarth Gogleddol, yn bwriadu neidio fesul dau o awyren!  Mae'n gwneud hyn er cof am ein cyn-gydweithiwr a ffrind, Robbie Jones o Aberystwyth, a gollodd ei frwydr â chanser yn anffodus ym mis Rhagfyr y llynedd.

Bydd yn ymgymryd â'r her codi arian hon ar 4 Medi 2021, a bydd yr holl elw yn cael ei roi i Gymorth Canser Macmillan.

Dywedodd Liz: “Roedd Robbie yn dad ffyddlon i Elan ac yn ddyn teulu ymroddgar y mae pawb oedd yn ei adnabod yn gweld ei eisiau yn fawr.  Bydd yn anrhydedd gwneud rhywbeth fel hyn, a fydd yn her fawr i mi, er cof amdano ac er mwyn rhoi i achos mor deilwng.”

Roedd Robbie yn aelod poblogaidd o'r gymuned, roedd yn aelod balch o Glwb Cŵn Adara Aberystwyth, ac roedd yn gefnogwr brwd ac yn gyn-chwaraewr yng Nghlwb Pêl-droed Aberystwyth. Treuliodd y rhan fwyaf o'i yrfa yng Ngorsaf Dân Aberystwyth lle, yn ddiweddarach, daeth yn Swyddog Cyswllt yr Orsaf ar gyfer Ardal Reoli Ceredigion ac yn un o hoelion wyth y gymdeithas.

Yr hyn sy'n frawychus yw, bydd hanner ohonom yn cael canser ar ryw adeg yn ein bywydau. Ar hyn o bryd mae tua 2.5 miliwn o bobl ledled y DU yn byw gyda chanlyniadau diagnosis o ganser, ac mae disgwyl i'r rhif hwn godi i 4 miliwn erbyn 2030. Bob dwy funud mae rhywun yn cael diagnosis o ganser yn y DU, a gall effeithio ar unrhyw un. 

Mae Macmillan yn darparu cymorth meddygol, emosiynol, ariannol ac ymarferol i gleifion canser, o nyrsys canser arbenigol i grantiau ar gyfer cleifion canser sydd â phroblemau ariannol. Mae hwn yn wasanaeth amhrisiadwy i bawb sy'n byw â chanser. 

Os hoffech gefnogi'r ymgyrch codi arian hon trwy gyfrannu, ewch i'r dudalen Just Giving YMA  Byddai unrhyw swm, ni waeth pa mor fach, yn cael ei werthfawrogi'n fawr.