Ar 4 Medi, Cwblhaodd Liz Callighan, sy’n Gydlynydd yr Ardal Reoli ar gyfer Rhanbarth y Gogledd ei Her Neidio o Awyren er cof am ein cyn-gydweithiwr, Robbie Jones, a gollodd ei frwydr â Chanser y llynedd. 

Dywedodd Liz, “Rwy’n teimlo’n hynod falch fy mod wedi cwblhau’r her hon – roedd yn gam enfawr y tu allan i'r hyn sy'n gysurus i mi, ond roeddwn wir am wneud rhywbeth heriol er cof am Robbie, y mae pawb a oedd yn ei adnabod yn gweld ei eisiau yn fawr” 

Parhaodd; “Hyd yn hyn rydw i wedi codi £1044.22, sydd wedi rhagori ar yr holl ddisgwyliadau.  Bydd yr holl arian sy'n cael ei godi yn mynd tuag at Ymchwil Canser Macmillan, ac at hynny, bydd y swm a godir yn helpu i dalu am nyrs am wythnos gyfan i rywun sy'n byw â chanser.  Ni allaf ddiolch digon i bawb am eu holl gefnogaeth a'u rhoddion” 

Rhowch

Mae'r dudalen Just Giving ar gael o hyd – https://www.justgiving.com/fundraising/Elizabeth-Calligan?utm_source=Sharethis&utm_medium=fundraising&utm_content=Elizabeth-Calligan&utm_campaign=pfp-email&utm_term=67a405a59c4d4f69b66cbf2236395fa9. Ac fel bob amser, gwerthfawrogir pob rhodd ni waeth pa mor fach. 

comments powered by Disqus