Roedd dydd Llun 13 Medi yn nodi dechrau pennod newydd ar gyfer ein recriwtiaid diweddaraf! 

Roedd yn bleser eu croesawu i Westy'r Towers yn Abertawe, i'w gweld yn cychwyn ar eu taith newydd a chyffrous tuag at ddod yn Ddiffoddwyr Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. 

Mae tri deg o recriwtiaid newydd yn wynebu cwrs dwys, sy'n para 14 wythnos, a hynny ar draws tri lleoliad gwahanol – bydd y cwrs hwn yn cael ei ddarparu gan ein Tîm Cyflenwi Hyfforddiant, a fydd yn cynnig arweiniad a chymorth bob cam o'r ffordd. 

Dywedodd Geraint Thomas, y Pennaeth Cyflenwi Hyfforddiant, am y cwrs; “Mae bob amser yn anrhydedd bod yn rhan o’r siwrnai hon, lle mae recriwtiaid newydd yn cychwyn ar eu gyrfaoedd gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.  Rwy'n teimlo'n angerddol ynghylch darparu'r hyfforddiant gorau posibl iddynt trwy gydol y cyfnod hyfforddi hwn sy'n para 14 wythnos. Bydd y rhaglen yn cwmpasu pob agwedd ar rôl y diffoddwr tân modern, sy'n ehangu'n barhaus.  Yn ystod amserlen y cwrs, bydd y tîm cyflenwi hyfforddiant yn cael ei gefnogi gan arbenigwyr o sawl adran arall er mwyn sicrhau ein bod yn darparu sylfaen ragorol i'r recriwtiaid wrth iddynt gwblhau eu prentisiaethau!" 

Ychwanegodd Chris Rees, y Dirprwy Bennaeth Cyflenwi Hyfforddiant; “Mae'r 30 unigolyn hyn ar ddechrau taith anhygoel i ddod yn Ddiffoddwyr Tân ac yn fodelau rôl i'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. Dros yr 14 wythnos nesaf, byddant yn cael eu rhoi ar brawf i'w paratoi ar gyfer yr hyn y gallent ei wynebu ar ôl iddynt ddechrau mynychu achosion brys go iawn.  

Rwy'n dymuno'r gorau iddynt ar yr hyn sy'n sicr o fod yn brofiad cofiadwy. Heb amheuaeth, bydd y bennod nesaf yn eu bywydau yn ennyd dyngedfennol yn yr hyn a all ddod yn yrfa ddisglair.” 

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, edrychwn ymlaen at weld y recriwtiaid newydd yn eu Parêd Cwblhau Hyfforddiant ar 16 Rhagfyr 2021, lle byddant wedi dod yn Ddiffoddwyr Tân go iawn. 

comments powered by Disqus