Y Rheolwr Gwylfa Keith Jenkins yn edrych yn ôl dros 42 mlynedd o wasanaeth

Rheolwr Gorsaf Keith Jenkins
Rheolwr Gorsaf Keith Jenkins

Wedi 42 mlynedd o wasanaeth, mae'r Rheolwr Gwylfa Keith Jenkins, Gorsaf Dân Hwlffordd, yn ymddeol o'i ddyletswyddau amser cyflawn fel Swyddog Diogelwch Tân Busnesau.  

Ymunodd Keith gyntaf â'r Gwasanaeth Tân ac Achub fel mecanydd ar brentisiaeth, gyda Brigâd Dân Sir Ddyfed, yn 16 oed, cyn dod yn Ddiffoddwr Tân ar alwad yng Ngorsaf Dân Hwlffordd yn 1983.  

Mae Keith wedi ymateb i nifer o ddigwyddiadau arwyddocaol yn ystod ei yrfa. “Roeddwn ar long y Pointsman a aeth ar dân yn 1984, a chefais fy nal yn y trydydd ffrwydrad, gyda dau gyd-weithiwr arall: y Diffoddwr Tân Rex Evans, a dorrodd bont ei ysgwydd, a'r Diffoddwr Tân Arweiniol Brian Tytler, a ddioddefodd losgiadau 20% i'w ddwylo a'i wyneb yn ystod y digwyddiad. Roeddwn mor lwcus na ddioddefais fwy na fy helmed yn cael ei chwythu i ffwrdd ac ychydig o losgiadau i'm tiwnig. Roeddwn hefyd wedi ymateb i'r tân yn Nhanc 11 Amoco yn yr un flwyddyn – dyna brofiad oedd gweld hwnnw'n berwi drosodd a'r fflamau'n cyrraedd uchder o 1,000 o droedfeddi.” 

Yn 1985, symudodd Keith ymlaen ac ymuno â'r amser cyflawn yng Ngwylfa Goch Hwlffordd. “Ar fy shifft nos gyntaf, bu'n rhaid i mi fynd i'r tân ym Mhlasty Scoveston. Roedd hwnnw'n brofiad trist iawn, a bydd y golygfeydd digalon hynny yn aros gyda mi am weddill fy mywyd.  

Ym mis Chwefror 1996, bu'n rhaid i mi fynd i'r arllwysiad olew pan aeth y Sea Empress ar lawr oddi ar arfordir Sir Benfro. Roeddwn yn rhan o'r criw a oedd yn gweithio'r tynfadau tân, a bu i ni aros ar y tynfadau hyn am sawl noson rhag ofn y byddai ein hangen.  

Hoffwn ddweud fy mod yn drist gadael amser cyflawn yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd bod yn rhan o Wasanaeth a Thîm mor wych. Yn ystod fy nghyfnod yn y gwasanaeth tân, rwyf wedi bod yn ffodus iawn i fod wedi ennill profiadau yng nghynifer o lwybrau a meysydd y gwasanaeth hwn.  

Rwyf wedi gweithio ochr yn ochr â nifer o reolwyr a chyd-weithwyr gwych ar hyd y blynyddoedd, ac wedi bod yn ffodus i fod wedi gweithio mewn pedair ardal reoli wahanol, sydd wedi cynnig nid yn unig ddatblygiad proffesiynol, ond datblygiad personol hefyd.  

Un o'r pethau anoddaf yr wyf wedi'i wneud yn ystod fy nghyfnod gyda'r gwasanaeth tân ac achub yw dod yn blymiwr i'r frigâd dân. Roeddwn wedi hyfforddi a chymhwyso gyda Heddlu Northumbria, dros gyfnod o wyth wythnos, ac rwyf wedi ymateb i nifer o ddigwyddiadau ar hyd y blynyddoedd.  

Roeddwn hefyd yng ngofal Gorsaf Dân Pontardawe yn ystod trychineb Pwll Glo Gleision ym Mhontardawe, lle, yn drist iawn, collodd pedwar unigolyn eu bywydau yn y digwyddiad trasig hwn.  

Mae'r gwasanaeth tân wedi bod yn rhan enfawr o'm bywyd. Wedi gwasanaethu'r gymuned am bron 42 o flynyddoedd, roedd hwn yn benderfyniad anodd i mi ei wneud, felly, ar hyn o bryd, byddaf yn parhau i weithio fel Rheolwr Gwylfa â gofal y criwiau ar alwad yn Hwlffordd. Rwy'n credu y bydd yr wybodaeth yr wyf wedi'i meithrin yn ddefnyddiol iawn ar gyfer y rôl newydd yr wyf wedi'i derbyn gyda'r GIG, sef Cynghorydd Diogelwch Tân yn Ymddiriedolaeth Iechyd Hywel Dda.  

Ni allaf ddiolch digon i'r Gwasanaeth Tân am bopeth y mae wedi'i wneud ar fy nghyfer; byddaf wir yn ei golli.”