Current VacanciesCurrent VacanciesWe're currently recruiting for the following roles. For more information and to apply, click on the title.Wholetime FirefightersOn-call FirefightersWe currently have on-call firefighter vacancies at all of our on-call Fire Stations, which are:

Northern Division

blank

Ceredigion
Aberystwyth
Tregaron
New Quay
Aberaeron
Lampeter
Cardigan
Borth

Powys
Newtown
Machynlleth
Montgomery
Welshpool
Llanfair Caereinion
Llanfyllin
Llanidloes
Knighton
Rhayader
Brecon
Abercrave
Crickhowell
Llandrindod Wells
Builth Wells
Llanwrtyd Wells
Hay-on-Wye
Presteigne
Talgarth

Western Division

blank

Carmarthenshire
Llanelli
Carmarthen
Kidwelly
Pont-iets
Ammanford
Tumble
Newcastle Emlyn
Llandysul
Llandeilo
Llandovery
Whitland

Pembrokeshire
Haverfordwest
Milford Haven
Fishguard
St David's
Narberth
Pembroke Dock
Tenby
Crymych
Caldey

Southern Division

blank

Neath Port Talbot
Glynneath
Cymmer
Port Talbot
Seven Sisters
Amman Valley

Swansea
Gorseinon
Pontarddulais
Reynoldston
Morriston

Are you ready to apply?
blank

Please complete our expression of interest form and a member of our Human Resources Team will be in touch as soon as possible.

Request to Return to Employment (On-Call Only)
blank

The option of “returning to employment” can be offered when an employee has voluntarily terminated their On Call Contract with MAWWFRS and requests a return to employment within four years of their last recorded day of duty. This facility is only available to employees looking to return to the role of a firefighter. Although personnel who had previously held the role of a Crew or Watch Manager are eligible to apply, their return can only be to the role of a firefighter.

Please complete our return to service form and a member of our Human Resources Team will be in touch as soon as possible.

 If you would like further information about a career in the Fire Service please contact us via our online formSupport StaffHR Clerical Assistant (Welsh Essential)
Cynorthwyydd Clerigol AD

Adran Adnoddau Dynol, Pencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin  

Gradd 4: £25,119-£26,421

This is an advert for the post of Human Resources Clerical Assistant, within the Human Resources Department, of which the ability to speak Welsh is essential.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd ceisiadau gan unigolion am rôl Cynorthwyydd Clerigol Adnoddau Dynol parhaol o fewn yr Adran Adnoddau Dynol sydd wedi'i lleoli ym Mhencadlys y Gwasanaeth yng Nghaerfyrddin. 

Y Rôl
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu cefnogaeth AD gynhwysfawr i sicrhau bod yr Adran Adnoddau Dynol yn cael ei gweinyddu’n effeithiol ac yn effeithlon.

Bod yn ‘bwynt cyswllt cyntaf’ ar gyfer rhanddeiliaid mewnol ac allanol y gwasanaeth AD, drwy e-bost, llythyr, ffôn, cyswllt personol neu drwy wefan y Gwasanaeth, mewn modd amserol gan sicrhau Darpariaeth Gwasanaeth effeithlon ac effeithiol. Ateb ymholiadau cyffredinol; cyfeirio galwyr at wybodaeth gyhoeddedig berthnasol neu ddosbarthu’r ymholiad a’i gyfeirio at y person priodol.

Darparu cymorth gweinyddol i'r Gwasanaeth AD drwy gynnal gwybodaeth mewn systemau electronig a ffeilio, a chydlynu cynlluniau Buddion Cyflogeion y gwasanaeth, y Cynllun Cydnabod Cyflogeion, lleoliadau Profiad Gwaith a chardiau/bathodynnau adnabod.

Swydd lawn-amser, 37 awr yr wythnos yw hon, gyda’r gallu i weithio oriau hyblyg yn unol â chynllun oriau hyblyg y Gwasanaeth.

Ymholiadau
Am ragor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Cydlynydd AD, Helen Rees ar h.rees2@tancgc.gov.uk

Gwneud cais am y rôl
I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: AdnoddauDynol@tancgc.gov.uk.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad cau
4.30yp 19 Gorffennaf 2024Joint Fire ControlControl Firefighters play an active part in bringing incidents to successful conclusions through the use of specialised call handling techniques. Are you able to process information, prioritise tasks and identify which of those has the highest level of urgency?

The role of the Fire Service has changed considerably over the last few years and the role of the Fire Control Operator has adapted to reflect the new demands faced by a modern Fire and Rescue Service.

Fire Control Staff don’t just answer emergency calls and mobilise fire appliances, they play a vital part in bringing incidents to successful conclusions through the use of specialised call handling techniques. Fire Control staff must be ready to give life-saving advice to callers, communicate vital information and messages, respond to requests from the Officer in Charge of an incident, liaise with other emergency services and organisations and track availability of emergency resources. Other tasks include routine administrative work.

-----------------------

To apply either register or log in to our e-Recruitment system.

The closing date for applications is 12pm on Monday 22nd July 2024.

Information on employee benefits linked can be found here.

Any further enquiries, please contact the recruitment team on 01443 232200 or contact us

Joint Fire Control Privacy Notice

-----------------------

Recruitment Pack

Job Application Pack

Control AdvertDisability Confident Committed EmployerMid and West Wales Fire and Rescue Authority is a Disability Confident Committed employer.

Visit gov.uk (new window)Equal OpportunitiesMid and West Wales Fire and Rescue Service are committed to the development and promotion of Equal Opportunities and Fairness at Work.