Rhoi gwybod am Risg

Mae ein gwaith atal tanau yn fwy effeithiol pan fyddwn yn gweithio gyda chi.

Os gwelwch risg yn y gymuned, e.e. perchennog adeilad sy'n anwybyddu rheoliadau tân, perygl tân posibl neu unigolyn agored i niwed, cysylltwch â ni i roi gwybod amdano.  

Mae'r maes 'Enw cyntaf' yn ofynnol
Mae'r maes 'Enw olaf' yn ofynnol
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys