Mynediad i Wybodaeth

Mae'r Gwasanaeth yn ymrwymedig i dryloywder ac atebolrwydd wrth sicrhau ei fod yn rheoli ei holl wybodaeth mewn modd diogel.

Isod ceir dolenni i amrywiaeth adrannau, sy'n manylu ynghylch ein hymagwedd at wybodaeth a sut yr ydym yn ei rannu gydag eraill.