Mae ymateb i wrthdrawiadau ar y ffordd yn rhan bwysig o’n gwaith, ac yn aml caiff ein diffoddwyr tân eu galw i helpu i ryddhau modurwyr sy’n sownd neu i wneud cerbydau’n ddiogel yn dilyn digwyddiad.

Rydym eisiau lleihau’r nifer o farwolaethau ac anafiadau ar ein ffyrdd, ac rydym yn gweithio’n agos gyda’n partner wasanaethau brys ac asiantaethau eraill, i addysgu pobl am ddiogelwch ar y ffordd. 

Mae ein partneriaid sy'n gweithio yn y maes hwn yn cynnwys sefydliadau fel: